Projekt „Uvođenje usluge laminacije i oplemenjivanja proizvoda“ je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvojEnergetska obnova proizvodno - industrijske građevine MAR - MAR d.o.o.
Kratki opis projekta:

Tvrtka Mar Mar d.o.o. kao energetski troškovna cjelina za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama projektom će provesti 7 mjera energetske obnove čime će se obuhvatiti rekonstrukcija sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode, izgradnju sunčane elektrane za vlastite potrebe na krovu postojeće građevine, zamjenu postojećih svjetiljki energetski učinkovitijima, te zamjenu postojećeg stroja energetski učinkovitijim.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Po završetku realizacije projekta i puštanja novih instalacija i opreme u rad, smanjit će se potrošnja energije, odnosno potrošnja električne energije, a čiji razlog smanjivanja i jest provedba mjera energetske učinkovitosti. Osim toga povećat će se proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije čime će se ostvariti uštede na proizvodnom pogonu i zgradi.

Provedbom 7 mjera će rezultirati ostvarenju cilja projekta, odnosno ukupnom smanjenju energije u energetski troškovnoj cjelini za 509.720,51 kWh,/god ili 67,13%, povećanje količine energije dobivene iz obnovljivih izvora energije za 411.584,46kWh/god. Sumarno smanjenje emisije CO2 nakon provedbi svih mjera energetske obnove projektne cjeline iznosi 162,2433 tCO2/god.

Ukupnu vrijednost i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 9.486.853,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 9.394.553,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 7.092.114,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

27.10.2020. - 27.02.2023.

Kontakt osobe za više informacija:
Zvonko Fišer
zvonko.fiser@mar-mar.hr
Financira Europska unija – NextGenerationEU

Uvođenje usluge laminacije i oplemenjivanja proizvodaMar mar d.o.o. 15.05.2017. započelo je provedbu projekta:

Uvođenje usluge laminacije i oplemenjivanja proizvoda

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: E-impuls – K.K.03.2.1.06

Sažetak: Projekt "Uvođenje usluge laminacije i oplemenjivanja proizvoda" omogučit će uvođenje nove linije za laminiranje proizvoda, te unapređenje IT-sustava kontrole proizvodnje i poboljšanje poslovnih procese s uštedama u poslovanju. Doprinijeti će javnim politikama otvaranjem novih radnih mjesta i rastom broja zaposlenih, povećanjem prihoda od prodaje i to osobito na izvoznim tržištima, te uvođenjem modernih tehnoloških rješenja kojima povećavaju konkurentnost osobito na novim stranim tržištima. Ciljane skupine na koje će projekt imati utjecaj su korisnik, zaposlenici i poslovni partneri.

Šifra/Kod projekta: KK.03.2.1.06.1631
Razdoblje provedbe projekta: 15.05.2017. do 15.06.2018.
Ukupna vrijednost projekta: 758.837,50 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 607.070,00 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 300.000,00 kuna

Ciljevi projekta:
• zapošljavanje i edukacija zaposlenih
• povećanje prodaje

Kontakt za više informacija:
Buzinski prilaz 21, 10010 Zagreb, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 (0)1/6608 152
E-mail:info@mar-mar.hr
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkuretnost i kohezija (.pdf)
Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Mar mar d.o.o.